تاریخ انتشار ۱۳۹۹/۱۲/۱۵

توضیحات

????????? . ?افتتاحیه اولین و بزرگترین فروشگاه یاماها در جنوب کشور? شنبه 16 اسفند ماه ساعت 18 . . . . . .

موقعیت

کرمان